Skaning laserowy

Nowoczesna technologia pomiaru z wykorzystaniem skanera laserowego znajduje zastosowanie w obrazowaniu przemieszczeń, deformacji, odkształceń, a także przedstawieniu zabytków architektonicznych i innych budowli w niemal idealnym, trójwymiarowym odzwierciedleniu. Pomiar przy użyciu skanera laserowego stosujemy również w przemyśle, górnictwie, czy też dla potrzeb projektowych. Dzięki otrzymanej wskutek skanowania chmurze punktów, a następnie opracowaniu tych danych w wyspecjalizowanych programach komputerowych, uzyskujemy dokładne informacje o kształcie i wymiarze, przy zachowaniu realnych barw oraz detali - skanowanego obiektu w bardzo krótkim czasie.