Geodezyjna obsługa inwestycji

To kompleksowa usługa geodezyjna składająca się na trzy etapy: wytyczenie budynku Częstochowa, kontrolę prawidłowości wykonywanych prac oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Podczas prac kontrolnych na terenie budowy naszym zadaniem jest zapewnienie obiektom usytuowania zgodnego z projektem, w oparciu o osnowę realizacyjną i dane projektowe. Podejmujemy się także geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiaru pionowości szybów windowych, monitoringu geodezyjnego Częstochowa, pomiaru objętości mas ziemnych, jak również pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej. Podczas tych prac wykorzystujemy sprzęt o najwyższej dokładności.