Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości Częstochowa to procedura służąca podzieleniu działki na dwie lub więcej części w związku z wydzieleniem jej części pod drogę, przeniesieniem jej własności, zniesieniem współwłasności lub ustanowieniem zabezpieczenia kredytu. Dokonujemy podziału działki w zależności od celu i statusu nieruchomości. Badamy jej stan prawny, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przygotowujemy dokumentację potrzebną do wniosku o podział, składanego do właściwego wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wykonujemy podział rolny. Z tą usługą może łączyć się wyznaczenie punktów granicznych działki lub ustalenie przebiegu jej granic.