Wytyczanie obiektów budowlanych

Po odpowiednim opracowaniu geodezyjnym, wynosimy w teren projekty obiektów budowlanych i architektonicznych na podstawie rzutów kondygnacji budynku oraz planu zagospodarowania terenu lub planu sytuacyjnego. Wyznaczamy usytuowanie budynku na działce względem jej granic, identyfikowalnych punktów w otoczeniu oraz stron świata. Tyczymy osie konstrukcyjne ścian lub ich krawędzie, charakterystyczne punkty obiektów, punkty załamania obiektów liniowych, takich jak: drogi, sieci uzbrojenia terenu, a także inne budynki i budowle w zależności od zlecenia. Podczas tyczenia przygotowujemy teren do geodezyjnej obsługi budowy: zakładamy osnowę realizacyjną oraz repery wysokościowe. Wyniki tyczenia utrwala się na szkicu tyczenia, a wytyczenie obiektów geodeta uprawniony potwierdza dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.