Wyznaczenie punktów granicznych

W zależności od dokładności, aktualności i kompletności istniejących danych o granicach nieruchomości, wykonujemy wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działki, w celu oznaczenia położenia granic w terenie. W obecności zawiadomionych sąsiadów działek przyległych, wyznaczamy, mierzymy i markujemy w terenie punkty graniczne, a czynności te zakończone są spisaniem odpowiedniego protokołu. Kopia protokołu wraz z kompletem dokumentów zostaje przekazana do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezji i Kartografii. Usługa ta polecana jest inwestorom planującym budowę ogrodzenia nieruchomości, przyszłym nabywcom danej działki, jak również pośrednikom obrotu nieruchomościami.