Inwentaryzacje powykonawcze

Jak przebiegają inwentaryzacje powykonawcze Częstochowa? Wykonujemy pomiar wybudowanych inwestycji (budynki, drogi, place, parki, instalacje, przyłącza podziemnego uzbrojenia technicznego i inne), którego wynikiem jest mapa z inwentaryzacji powykonawczej Częstochowa, stanowiąca załącznik do dokumentacji potrzebnej do formalnego zakończenia budowy. Sprawdzamy zgodność danych uzyskanych z pomiaru po inwentaryzacji z danymi zawartymi w projekcie budowlanym, czyli położenie budynku, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów małej architektury. Efektem geodezyjnego pomiaru budynku jest powierzchnia jego zabudowy, jednak na indywidualne zlecenie, mierzymy i obliczamy również powierzchnię użytkową, stosując odpowiednie normy techniczne.