Realizacje

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z wybranymi realizacjami jakimi mieliśmy przyjemność wykonać w okresie jako inny podmiot i w obecnej organizacji.

 

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy sieci światłowodowej (Mapy do celów projektowych, wytyczenia, pomiar powykonawczy, dokumentacja). "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie częstochowskim". 
  Celem projektu było zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 27 680 gospodarstw domowych i 117 jednostek publicznych na terenie miasta Częstochowa i powiatów: myszkowskiego, kłobuckiego, częstochowskiego. 
  Długość sieci ponad 700km. 
  POPC - Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa. 
  Inwestor: FIBEE Okres: 2019-2023.
 • Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy obiektów na terenie firmy BREMBO w Częstochowie. Budowa Wiaty ekologicznej, przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej, Łącznik dwóch istniejących hal (plomba), budowa nowej hali, parkingi, ściany oporowe, palisady. Okres: 2022-2023

 • Kompleksowa obsługa budowy siedziby DRAB-POL w Mykanowie.

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna rozbudowy sieci światłowodowej dla firmy @Alfanet Częstochowa na terenie miasta Częstochowa i powiatów: częstochowskiego, radomszczańskiego, oleskiego. Długość sieci ponad 100km. Okres 2014-nadal.

 • Geodezyjna obsługa budowy sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie województwa śląskiego. Realizacja prowadzona w sposób ciągły i nieprzerwany. Ponad 500 obiektów o łącznej długości ponad 200km. Inwestor: PSG Polska spóka gazownictwa. Okres: 2010 - nadal

 • Geodezyjna obsługa budowy sieci światłowodowej z projektu: "Budowa infrastruktury dla Subregionu Północnego E–region częstochowski" POPC - Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa. Długość sieci ok. 80 km. Lider projektu: UM Częstochowa. Okres: 2015-2017.

 • Geodezyjna obsługa przebudowy gazociągu stalowego, przesyłowego DN250 relacji Trzebiesławice-Częstochowa w miejscowości Kamienica Polska o długości 1700 metrów. Inwestor: GAZ- SYSTEM S.A. Okres: 2022-2023

 • Geodezyjna obsługa budowy złącz kablowych, sieci energetycznej i stacji ładowania samochodów dla salonów TOYOTA w Częstochowie i Katowicach.

 • Geodezyjna obsługa budowy kanalizacji światłowodowej w powiecie łęczyckim, zgierskim, gostynińskim. Długość: 250km Okres: 2017-2019.

 • Sporządzenie Map do celów projektowych dla projektu farm fotowoltaicznych na terenie powiatu kłobuckiego i częstochowskiego o łącznej powierzchni ok. 100ha. Okres 2022-2023.

 • Bieżąca obsługa budów i przebudów sieci energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa śląskiego i łódzkiego. Inwestor; TAURON.

 • Obsługa budów sieci wodciągowych i kanalizacyjnych na terenie województwa śląskiego. Okres: ciągła obsługa 

 • Mapy do celów projektowych pod przebudowę dróg na terenie województwa śląskiego i łódzkiego o łącznej długości ponad 800ha. Okres 2015 - nadal.

 • Podziay działek dla inwestycji deweloperskich na terenie m. Częstochowa i powiatów ościennych Okres: 2015 - nadal. Inwestor: Hello home Częstochowa, DAX investment

 • Kompleksowa obsługa budowy osiedla domów jednorodzinnych dwulokalowych wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w Wierzchowisku przy ul. Leszczynowej. Inwestor: AlfaMDM. Okres: 2022-2023

 • Obsługa budowy domów szeregowych w Wierzchowisku przy ul. Osiedlowej. Kilka obiektów.

 • Niezliczona ilość sporządzonych Map do celów projektowych, podziałów, inwentaryzacji, czy innych usług dla mniejszych inwestorów.

 • i wiele, wiele innych...