Mapy do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych to jeden z pierwszych z etapów, na którym towarzyszmy klientom podczas inwestycji budowlanej. Mapa ta służy projektantom oraz architektom do zaprojektowania zamierzenia budowlanego we właściwym obszarze, uwzględniając szczegóły terenowe, dostęp do drogi publicznej, sieci uzbrojenia terenu oraz geometrię nieruchomości. Mapa do celów projektowych jest wynikiem aktualizacji mapy zasadniczej, poprzedzonym pomiarem sytuacyjno-wysokościowym wykonanym przez geodetę oraz uzupełnionym informacjami niezbędnymi do sporządzenia dokumentacji projektowej. Dostosowujemy skalę mapy i jej format do charakteru planowanej budowy, mapy wykonujemy w formie papierowej i elektronicznej w dowolnym rodzaju pliku.